Initiatief

Het initiatief voor het vervoeren van personen in een rolstoel is genomen door Johan Bogers, taxichauffeur bij taxibedrijf Besseling (Bestax) in Amersfoort.

Hij merkte dat veel van zijn collega's razend enthousiast waren over zijn plannen. Hij is toen verder informatie gaan inwinnen om van start te kunnen gaan met zijn initiatief en heeft zijn werkgever Besseling bereid gevonden deel te nemen in het project.

Een rolstoelfiets kost ruim € 7.000,-. Door het inleveren van verlofuren van de collega's van Besseling is het mogelijk geworden de eerste rolstoelfiets aan te schaffen. Ook zijn diverse collega's bereid om mee te trappen, want zonder Roltrappers kan dit project niet van start.

Vindt u het ook een goed initiatief en wilt u op enige wijze deelnemen aan het project (sponsor, fietsen), neemt u dan contact met ons op.